Almannaréttur til veiða á villtum fuglum

SKOTVÍS vill vekja athygli veiðimanna á ritgerð Kjartans Þ. Ragnarssonar til BA prófs í lögfræði (júní 2010) og hvetur alla þá sem láta sig almannarétt og veiðirétt varða, að kynna sér efni þessarar ritgerðar [yfirlit, ritgerð], en í útdrætti segir:

Ritgerðin fjallar um almannarétt til veiða á villtum fuglum. Meginmarkið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir þeim réttarreglum sem nú gilda um almannarétt til fuglaveiða og skýra frá þeim takmörkunum sem þessi veiðiréttur sætir. Í fyrstu köflum ritgerðar er farið yfir flokkun lands eftir eignarhaldi auk helstu atriði eignarréttar yfir landi. Umfjöllun veiðiréttar hefst í fjórða kafla þar sem ágrip réttarsögulegrar þróunar veiðiréttar er fyrst rakið og í fimmta kafla er síðan leitast við að skýra með fullnægjandi hætti þær réttarreglur sem nú gilda um veiðirétt á villtum fuglum samkvæmt ákvæðum laga nr. 64/1994 um vernd, veiðar og friðun á villtum fuglum og spendýrum. Veiðiréttur innan þjóðlendna er tekinn til sérstakrar umfjöllunar í sjötta kafla og leitað svara við því að hve miklu leyti almannaréttur til fuglaveiða gildir innan þjóðlendna, sbr. ákvæði laga nr. 58/1998 um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta. Sjöundi kafli fjallar um helstu takmarkanir sem veiðiréttur sætir á grundvelli náttúruverndar og er um þær stjórnvaldsheimildir fjallað sem vægi hafa varðandi takmarkanir á almannarétti til veiða. Að síðustu er gerð grein fyrir þeim niðurstöðum ritgerðarinnar hver sé núgildandi almannaréttur til veiða á villtum fuglum og hvaða takmörkunum þessi réttur sætir.

Tags: veiða, helstu, fuglum, almannaréttur, grein, villtum, takmörkunum, kafla, almannarétt, gilda, fuglaveiða, skýra, ritgerðarinnar, fjallar, veiðiréttur
You are here: Home